Day: September 22, 2022

देशभक्त, पाठक र म्याथसर

तीन देशभक्त “उफ्, कति फोहोर, कति गर्मी, अनि कस्तो महंगी! बित्थामा नेपाल पसेँछु।” हामी चढेको टाटा सुमो फिक्कल नपुगुञ्‍जेल त्यो ठिटो थै-थै गरिरह्यो। आफूले फोन गरेका र उसलाई गर्नेहरू सबैसँग…